سریال کاراگاه رشید


 این اولین تجربه نویسندگی من ، پس از  نوشتار چند فیلم سینمایی  بود .  نوشتار فیلمنامه  آن بیش از ۶ ماه به طول انجامید .  ابتدا در ۱۳ قسمت نوشته شد و نهایتا در ۱۶ قسمت ۴۰ دقیقه ای از شبکه ۳ سیما پخش شد و استقبال ۸۵%بیننده را در بر داشت.